Vandretur til "Kleppen"

ca 40 min gang

Vandreturen udgår fra campingpladsen langs Bremdal badestrand.

Det har været nødvendig at kystsikre skrænterne ved Bremdal og der skal kystsikres yderligere, idet stierne har været truet ved den sidste storm

  Stisystemet langs Bremdal strand er afmærket med pæle og følger man dem, kan man komme tørskoet over vandløbene

Når man har fjernet sig fra bebygelsen og nærmer sig "Kleppen", dæmningen over til Venøfærgen, føler man naturen meget nærværende og næsten uberørt.
En del af områder er statens vildtreservat

Lige inden man går ud på dæmningen til Venøfærgen, skulle man se lidt mod nord. Et stykke væk fra vejen kan man se nogle store sten. Gå derhen og find stenen med følgende inskription:

DU ER SÅ FJERN MEN OGSÅ NÆR
AT DU GIVER MIG EN TÅRE

Jens Ingmar Jørgensen
Skivevej
Holstebro

Efter signende, skulle Jens Ingmar være kørt fra Holstebro til denne sten for at indhugge de tanker han havde om livet. Kærlighedstanker om en som ikke er længere? Hvem ved!

Efter ca 40 min er man fremme ved Venøfærgen og kan fortsætte
vandreturen på Venø