Bremdal lokalhistorie
V
den ufortalte historie...
nyeste billeder fra Struer og Bremdal


Urmager Astrup

Boysen

Bremdalvej 24

Fasanvej 9

 

 Fjordvejen ca 1915

 
Fjordstien fra Struer til Bremdal strand. Stien var forsat i 1940érne kun en grussti. Foran ses udløbet fra Kilen ud i fjorden.

Thybanen, der svinger sig ind mod Struer, før dæmningen blev udbygget med Oddesundvejen

 
Fjordvej og Oddesundvej.

Hakon og Inger Duval Pedersen

??

Bremdal set fra fjordvejen

Struers gamle byskilt og Vestergade

Sommer ved Bremdal strand

Venø Færgeleje inde ved kysten før dæmningen blev bygget

Kort med navnet Bramdal (fra 1688)

Sportspladsen Bremdal nu Campingplads

Tegninger af toiletter fra Bremdal strand

Bremdal skrænt, og billede af privat pigtråd, for at holde "ubudne" gæster borte. Det var dengang!

Gartner Madsen

Udsigt over Struer fra Gartner Madsens jorder.

Stranden 1961

Svømmeklubben 1959. Det er Thora Christensen, som underviste i svømning.
Bagved kan man se anløbsbroen for m/s Ørnen, båden til Struer

Bremdalvej 7. Her boede Aksel Werner Nielsen.
Bag ved dette hus, som nu er nedrevet kunne man finde huset herunder

Bremdalvej 7. Huset lå bagved Aksel Werner Nielsens hus helt frem til 2012 Her boede Tove & Gunnar Thinggård fra 1955 til 1959

Huset er knap 34 kvadratmeter (3,3 x 10,2 mtr) og var på 2 værelser, et lille køkken og entre.
Udhuset bagved er bygget til huset senere (6,5 kvm) og indeholder et toilet og håndvask.

 Bremdalvej 7, som det så ud i 1955/56

Personer på billedet er fra venstre: Ryan Tinggård, Anne Nørskov, (søster til Gunnar Thinggård), med datteren Anna og yderst til højre Nina Nielsen

 

Bremdal by 1957. Den store vej til højre Lærkevej og til venstre er Tårnskadevej. Det sommerhus man kan se bagerst på Lærkevej er no 8, hvor Inga og Helge Nielsen bor i dag de købte sommerhuset i 1958. Lige bag ved kan man ane Lærkevej 10, hvor en fru Øgendal boede.
Forest i billedet kan man ane en vej, som førte til venstre bebyggelse. Vejen gik i skellet mellem Lærkevej 1 og 3. På hjørnet ses et sommerhus på den grund der hører til Lærkevej 3, hvor Minna og Erik Schulz bor i dag.

 Bremdal Strand

 Venø færgen ved færgelejet, Kleppen

Det gamle vandværk

 Standgårdens toilet

Strandgården

Bremdal set fra lystbådehavnen

Købmanden i Knarbjerg

Hus mellem Vibevej og Lærkevej, hvor et ægtepar (Torup) boede med flere børn. Bygningen bagved er i dag garager, men dengang blev det anvendt til søndagsskole. I dag bor Ilse og Karl Erik Kibsgård på adressen

??

Fra Sneppevej. Det store træ til venstre "Pelmetræet" er der stadig. I huset til venstre boede Bent Nyskov, (i dag bor Anette og Flemming Kjær på adressen Sneppevej 25). Det næste hus Sneppevej 25 er et sommerhus (i dag bor Ingrid Nielsen på adressen) Derefter kommer Sneppevej 29, hvor Vera Birkkjær bor i dag.

 Maleri af Mågevej, som det så ud. Malet af Inger Duval Pedersen

Tranevej 24 Her boede "Sprit" Esther og "Fine" Christian

Tranevej 29-31

Tranevej 35

Tranevej 37 

Tranevej 39

Tranevej 38. Her boede Svend Åge Jensen også kaldet for "Fisker Svend"

 Bremdalvej 19. Hvem opførte dette sommerhus? Efter oplysningerne, så var det en sygeplejeske fra Herning (fru Jensen), som benyttede dette.

 Mågevej 11 opført som sommerhus af muremester Lind. (Lind & Sørensen)

 Sneppevej 8. Et sommerhus, som blev benyttet af fru Lauersen, som også boede i Bremdal

 

 
Bremdalvej 1, Her boede Ruth og Ejnar Holm Jørgensen. "Skakhuset", som er tegnet af arkitekt Max Loux blev bygget 1968.
(Ruth blev også kaldt for hurtig Ruth, fordi hun altid småløb, når hun var ude at gå tur)

Bremdalvej 14, som blev opført af Søren Astrrup. pris 18000,- kr

 
 På Fasanvej 13 boede "Løvetæmmeren" hvis borgelige navn var Ejvind Nielsen

Fasanvej 25 opført af murer William Carsø, bygget ca 1949 til fam. Jespersen også kaldet for "bornholmeren"

Drosselvej 8

Sneppevej 37, Villa opført af Verner "Beton" i 1972

Hvis du har nye oplysninger om disse billeder, så send os en mail!

Email