Bremdal lokalhistorie

Navnet Bremdal &
Strandgården

Bremdal navnet

Oprindelsen til Bremdal stammer fra navnet Bramdall Huus en officiel adressebetegnelse fra 1688. I så fald navnet Bremdal 312 år gammel.

Senere kom stedet til at hedde Brandal, som efter de gamle skitser er en gård, som vejen var ført igennem. Navnet Brandal blev også skrevet ud for kystlinien, så navnet må have været brugt til stedfæstelse af hele lokalområdet.
I folkemunde, men påvirkning af dialekten, blev stedet kaldt for "Brændal" og "Brændalgård", ja sågar "Breumdal" i en kort periode.
Men efter hvad de ældste fortæller, så hed gården slet og ret Brandal.
Bremdalgård navnet var dog så grundfæstet, at det blev benyttet offentlig og jorden fra gården blev i 1943 udstykket til sommerhusgrunde.
Selve gården fik navneforandring til Strandgården, hvis bygninger stadig kan ses på Sneppevej 19.
På et postkort fra 1913 vist herunder er der skrevet med håndskrift: "Struer set fra Breumdal".


Gården Brandal, som den engang
har set ud.

Vejen til Struer gik langs stranden. Svingede op af det nuværende Sneppevej og derefter ind gennem gårdspladsen og videre til Strandbjerggård.

Senere blev der ført en vej (Bremdalvej) til gården fra Thisted landevej (Fjordvejen).

Den oprindelige vej hedder i dag Gl. Bremdalvej, som fortsatte ligeud gennem LP markeds butikslokaler og bag ved husene på Sneppevej, hvor den slog et venstresving lige op ad ejendommen på Sneppevej 10 og ind på gårdspladsen.

Vejen ind til gårdspladsen ligger der endnu og fører ind til Sneppevej no. 17.
(se også vejene under Strandgården)


Herover: Gl. BremdalvejBillede fra 50'erne, hulvej til stranden.
I dag Ternevej set fra Lærkevej.

 Dele af staldmur ved Bremdalgård?

 Vej ind til Bremdalgård (ved Sneppevej 17)

Strandgården

Den gamle Strandgård ses til højre i billedet. Huset i midten (i dag Sneppevej 17) havde nederst Strandgårdens danselokale. Huset til venstre var gårdens staldbygning

På disse 2 billeder ses vejføringen Bremdalvej (Gl. Bremdalvej) tydelig, hvor den oprindelige vej kom fra købmand Breds forretning og snittede en nyopført villa (ejendommen på Sneppevej 10), slog et lille sving og ind på gårdspladsen. Tværs over Bremdalvej kan man se hjulsporet ned til stranden, som efterhånden blev til Sneppevej.

Strandgården i dag på Sneppevej 19.

Billedet nederst til venstre viser Edit Weise. På samme billede kan man se en lille model af Strandgården bygget af "Grøndlands-Olsen"
Søren og Edel Andersen ejede strandgården og anlagde 1947 en restaurant i laden og en golfbane i haven året 1951.
Eigil og Bitten Nielsen overtog Strandgaarden 1957 og havde den op til 1965.
Der var dans på Strandgården hver torsdag og lørdag og det var et populært samlingssted for hele oplandets ungdom. Strandgården var "stedet", hvis man skulle finde sin udkårne.

Jernbanen satte gang i udviklingen

Det var jernbanen som satte gang i udviklingen af Struer (og Bremdal).

I 1860 havde Struer kun 150 indbyggere. Den første jernbane blev indviet mellem København og Roskilde i 1847. Jernbanen blev hurtigt udbygget til hele landet og kom til Struer fra Skive i 1865. Det første tog ankom 17. November 1865. I 1880 havde byen vokset sig til 1200 indbyggere. 10 år efter var befolkningstallet steget til 2200 og i 1912 ca. 4000, hvor byen for første gang også fik elektricitet (1. nov 1912).

I 1866 blev banen indviet til Holstebro og resten af vestbanen mod Ringkøbing og Esbjerg blev indviet i 1875. Banen mod Thisted blev indviet den 20 april 1982 med 3 daglige afgange, banen var dog afbrudt ved Oddesund, hvor folk skulle skifte og blive roet over på den anden side, hvor de kunne fortsætte med toget til Thisted.

Først den 23 juni 1883 blev der indsat en dampfærge på stedet og dermed skabte en reel forbindelse over Oddesund. Broen over Oddesund blev først færdig i 1938.