Videofilm fra Bremdal

Bemærk! Du skal selv aktivere denne video ved at
trykke på playtasten

Så blev Pelmetræet fældet