Videofilm fra Bremdal

Bemærk! Du skal selv aktivere denne video ved at
trykke på playtasten

Klip med Rythm Nations afslutningsopvisning 14/6-16