Videofilm fra Bremdal

Bemærk! Du skal selv aktivere denne video ved at
trykke på playtasten

Klip med Når Havet blinker 4/11-15