Videofilm fra Bremdal

Bemærk! Du skal selv aktivere denne video ved at
trykke på playtasten

Piletræet på Sneppevej er nu fældet.
Her er lidt minder om det dejlige træ