Videofilm fra Bremdal

Bemærk! Du skal selv aktivere denne video ved at
trykke på playtasten

Rythm Nation havde afslutningsopvisning den 10/6
i Bremdal Aktivitetscenter