Vandretur klosterheden

Et landskab formet af istidens smeltevand (8km fra Struer)

Klosterheden skal besøges, ubetinget.
Her finder man en af danmarks største skovområder og selv om det meste af klosterheden er beplantet med nåletræer, så er naturen rig på store oplevelser, specielt hvis man starter ved Kjærgaards Mølle og går op imod klosterheden igennem et bakket terain med hedearealer og meget varieret bevoksning. Der er et spændende varieret dyre- og planteliv og kommer man tidligt om morgenen, så kan man være heldig at se klosterhedens bestand af krondyr.

Fra parkeringspladsen starter der 2 ruter, som begge er værd at vælge. Den blå tur er 3,5 km lang og hedder Skramdale turen, hvor man kommer igennem dybe kløfter dannet af smeltevandet fra istiden. Den røde tur er 4 km lang og hedder Kobbelhøj turen

Følger man stisystemet dukker der nogle tavler op med opgaver om fauna og dyreliv. På den næste tavle får man løsningen fra den foregående o.s.v. På den måde får man også en spændende tur, specielt hvis man har børnene med.

Plantevæksten er domineret af de almindeligste hedeplanter. Men i skoven findes sjældne planter som f.eks. linnea, skælrod og den urgamle sporeplante ulvefod. På hederne findes enkelte steder ensian og de fredede gøgeurter. Hvor hederne er afgræssede, gror den efterhånden ret sjældne guldblomme, og i ådalene findes store arealer med krat af pors, der er mest kendt for sin anvendelse til fremstilling af kryddersnaps. I lavninger med tørvemos gror nogle steder tranebær og den kødædende soldug.

Hvis man er heldig og går over de åbne arealer, kan man pludselig opdage birkemusen. Det er en lille langhalet mus med en stribe langs ryggen. Den er efterhånden meget sjælden og Klosterheden er en af dens sidste levesteder.


Selv om hovedparten af skoven er nåletræer, så har klosterheden i de senere år plantet mere løvtræ end hidtil. På turen vil man opleve, at det efterhånden er en blandingsskov med flere træarter i forskellige aldre på det samme areal. Man ønsker at skoven kan hvile i sig selv uden indgreb. En naturskov til glæde for alle.

Inde i skoven støder man på en kæmpehøj. En imponerende oltidshøj fra broncealderen ca. 3500 år gammel. Den har en diameter på godt 40 meter og er ca 2,5 mtr høj


Midt inde i skoven dukker der pludselig på en børnelegeplads op, hvor legeredskaberne er udhugget i træstammer. "Fred Flintstones bil" er let genkendelig og populært blandt de besøgende børn.

Når man kommer ud af skoven på den sidste strækning, er det den lyngbeklædte hedelandskab, man får at opleve.