Bremdal lokalhistorie


Sten- og broncealderen

Bremdals prehistorie

I Bremdal har der ligget mindst 6 gravhøje, som i dag er udjævnede. I en af dem er fundet urne med brændte knogler, som kan ses på Struer Museum. Gravhøjene er fra sten- eller bronzealder.

Der har været mindst 3 stenalderbopladser, hvor Bremdal ligger i dag. Der er fundet brudstykker af flintedolke, økser og skår af krukker, samt nedgravninger med brændte sten. Den ene plads er ud fra skårene dateret til ca 3300 f.kr

Der er fundet en lille bredægget flintøkse i Bremdal
Lige vest for Bremdal ligger 2 fredede gravhøje og en overpløjet gravhøj. De er sikkert fra bronzealderen omkring 1300 f.kr.
I 1889 er der gjort ravfund på 176 perler i mosejord ved fjorden ved Strandbjerggård. Dette fund kan ses på Nationalmuseet

Da man skulle bygge skolen, gjorde man et nyt fund. En hustomt. Det var et såkaldt to- skibedes hus med forsænket østende, dvs. i den østlige del af huset har gulvet ligget noget lavere og været nedgravet i undergrunden, mens det i den vestlige del har ligget på undergrunden. Bygningen var orienteret mod ØNØ-SSV ca 21 mtr lang og 5,5 mtr bred. Midt gennem huset var en tagbærende stolperække med en indbyrdes afstand af 4-7 mtr mellem stolperne. I syd- og nordsiden var der enkelte vægstolpehuller. I den ca 7,5 x 4 mtr store forsænkede østende fandtes 41 skår, heraf de fire med to-snoet snoreornamentik. Der var skår af mindst 3 forskellige kar. Af flint fandtes 30 grove flintafslag samt slagsten. Desuden fandtes i kværnstensfragment. Forsænkningens fyld var homogen og der kunne ikke iagttages noget gulvlag eller særlige aktivitetsområder i bygningen.

Ud fra fund af keramikskår samt hustypen skal huset dateres til enkeltgravskulturen (2800-2400 f.kr) eller senneolitikum (2400-1800 f.kr.)


Nederst tv: skår fra randen og bunden af stort lerkar med tykke grovkornede karsider
Nederst th: Skraber af flint, brugt til bearbejdning af skind, plantemateriale eller træ